Jeugdfanfare Forever Young en jeugddrumband de Beat Boys

Forever Young

De jeugdfanfare wordt gevormd door ongeveer 20 muzikanten, in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Omdat de jeugd meestal nog geen bas of tuba kan blazen wordt daarvoor de  hulp van enkele oudere leden ingeroepen.

Elke vrijdagavond wordt er tussen 19 en 20 uur gerepeteerd aan verschillende muziekstukken en de repetities vinden plaats in gemeenschapshuis Pestoeërskoel. Elk jaar wordt een aantal concerten verzorgd in eigen dorp of vinden uitwisselingsconcerten plaats. Zoals met de kermis en kerstmis of er wordt een themaconcert gegeven al of niet met beoordeling. Zo werd in 2011 het thema“van jungle tot de stad” uitgevoerd, inclusief toepasselijke attributen en filmbeelden. Daarnaast zijn er ook activiteiten, waarbij het instrument thuis kan blijven en de onderlinge gezelligheid voorop staat! 

Na 2 jaar muziekles te hebben gevolgd op een blaas of slagwerkinstrument kan de muzikant mee gaan spelen met het orkest om later de overstap te kunnen maken naar het grote korps. De dirigente van Forever Young is Mieke Douven-Salemans uit Nederweert. 

Beat Boys

De Beat Boys bestaan uit een jeugdige groep slagwerkers die repeteren onder leiding van Henk Klaessens. Concerten verzorgen ze meestal samen met jeugdfanfare Forever Young.

De Beat Boys zijn ontstaan van een luxe-situatie. Door de grote aanwas van jeugdleden die slagwerk wilden gaan spelen, ontstond de situatie dat er te veel slagwerkers waren die op goede manier een rol konden vervullen bij de jeugdfanfare. In goed overleg tussen de jeugdcommissie, dirigenten en het bestuur is toen besloten een jeugdslagwerkgroep op te richten. Hans Verlaek is bereid gevonden om dit als dirigent op zich te nemen en is inmiddels opgevolgd door Henk Klaessens. 

Zoals gezegd repeteren de Beat Boys een keer per 2 weken en de andere week staat (een deel van) de slagwerkers van de Beat Boys achter het slagwerk van de jeugdfanfare. Een prachtige oplossing waarbij door de inzet van eigen leden, de jeugdleden allemaal prachtige kansen krijgen om zich op verschillende vlakken binnen de muziekwereld te ontwikkelen.

Een gezamenlijke jeugdcommissie coördineert alle activiteiten. De voorzitter van de jeugdcommissie is Debbie Jacobs. Heb je vragen of wil je een keer naar een repetitie komen luisteren neem dan contact op met Debbie (0495 - 652 179).