Historie

Historie Concordia Leveroy 1929-2019

Op 7 januari 1929 werd op initiatief van Jacobus Gabriels na afloop van een vergadering van de Boerenbond, gesproken over het oprichten van een fanfare. Het voorstel werd direct door de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor de Fauwe toegejuicht en al gauw formeerde men een commissie om de oprichting van een muziekkorps voor te bereiden. Bij de firma Konefa te Tilburg werden in totaal 20 instrumenten besteld. Om de financiering rond te krijgen, werd voorgesteld dat iedere boer f 10,- zou bijdragen, maar bij de gehouden rondgang werd het benodigde bedrag van f 1000,- nog overschreden, zodat men een goede kwaliteit instrumentarium kon aanschaffen van het merk “Celesta”. Haast was geboden bij het opstarten van de repetities zodat al op 14 mei 1929 voor de eerste maal de processie met succes kon worden opgeluisterd.

Op 8 juni 1929 vond de eerste algemene vergadering plaats waar het eerste bestuur werd gekozen en het reglement werd vastgesteld. De directie kwam in handen van de heer J.H. Alofs, ‘hoofd der school te Leveroy’, die deze functie heeft uitgeoefend vanaf de oprichting tot 20 juli 1937. Als naam voor de fanfare werd gekozen “Concordia”, (wat eenheid betekent). Tot de aanschaf van een vaandel werd besloten op 8 augustus 1931 en dit werd besteld bij de firma van Diemen te Dordrecht, voor de som van f 262,50.

Het was niet altijd even gemakkelijk om een muziekkorps in een kleine gemeenschap als Leveroy draaiende te houden, maar toch werd onder leiding van de heer Ament (opvolgend hoofd der school te Leveroy) goede muziek gemaakt, getuige de eerste prijs met 310 punten in de 4e afdeling op het concours te Ospel in 1948.

In de moeilijke crisis- en oorlogsjaren had het muziekleven vrijwel stil gelegen, ook al omdat door de bezetting het verenigingsleven bijna onmogelijk was gemaakt. Er bleek na de oorlog slechts één instrument , nl. een piston, te zijn verdwenen; vermoedelijk door de bezetter meegenomen. 

Na deze moeilijke tijd werd de draad weer opgepakt. Dirigenten volgden elkaar op en er werd regelmatig met succes deelgenomen aan concoursen. De hoogste score tot nu toe op een concours werd behaald op 20 oktober 2001 in de Maaspoort te Venlo, waar het korps o.l.v. van Fer Koolen in de superieure afdeling 319,5 punten behaalde.
Een van de mooie successen van de afgelopen jaren, was het behalen van het Nederlands Kampioenschap tijdens de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK). Leveroy was daarmee de eerste Limburgse vereniging die dit gelukt is. Met 88 punten was het korps de concurrentie te sterk af. Het feest na afloop in 'de lachende koe'  in Sneek was een legendarisch feest dat de leden zich nog heel lang en met veel plezier zullen herinneren. In 2018 werd deelgenomen aan het bondsconcours in TheaterHotel de Oranjerie in Roermond en werd een eerste prijs behaald, met eveneens een zeer gedenkwaardig feest er achteraan!

Op zaterdag 29 juni 2019 werdt het 90-jarig bestaan van de vereniging gevierd met een jubileumconcert waaraan jeugdfanfare Forever Young, jeugdslagwerkgroep de Beat Boys, Fanfare Concordia onder leiding van Jan Kitzen en het professionele symfonieorkest van philharmonie zuidnederland deelnam. Een bloedhete en prachtige muzikale avond in een bomvolle H. Barbarakerk in ons eigen dorp die veel lof oogstte. 

De vereniging, officieel omgedoopt tot ‘Fanfare Concordia Leveroy’ om onderscheid te maken met zusterverenigingen in de regio met dezelfde naam, bestaat muzikaal gezien uit de volgende geledingen:

  • Fanfare Concordia bestaat uit circa 55 muzikanten, komt uit in de tweede divise. 
  • De percussiegroep bestaat uit circa 17 muzikanten, komt uit in de eerste divisie en staat onder leiding van dirigent Roy Janssen. 
  • Jeugdfanfare Forever Young wordt mede gevormd met jeugdleden van Fanfare St. Luduina Kelpen Oler en bestaat uit circa 35 muzikanten, waarvan circa 30 uit Leveroy en staat onder leiding van dirigente Ester Alofs.
  • Jeugddrumband de Beat Boys bestaat uit circa 10 jeugdleden en staat onder leiding van Henk Klaessen.